Miesiąc: Wrzesień 2016

Warunki formalne pozwu o rozwód.

Pozew o rozwód, powinien w swej treści określać co najmniej: 1) dane powoda – tj. jego imię, nazwisko, adres zamieszkania i numer PESEL, 2) dane pozwanego – imię, nazwisko, adres zamieszkania, 3) dane sądu okręgowego do którego pozew jest wnoszony, 4) określenie pisma procesowego, tj. zatytułowanie go jako „pozew o rozwód”, 5) żądanie pozwu, tj. co najmniej […]

Read More