Miesiąc: Wrzesień 2018

Nagranie rozmowy z nietrzeźwym małżonkiem

W każdej sprawie sądowej, Strona która z danej okoliczności wywodzi skutki prawne, winna je stosownie udowodnić. W braku dowodu potwierdzającego daną tezę, o ile nie jest ona między stronami bezsporna – sąd może uznać ją za gołosłowną i nie mającą oparcia w materiale dowodowym. W konsekwencji sąd nie poczyni danych ustaleń, co wywoła odpowiedni, niekorzystny […]

Read More