Kategoria: Alimenty

Brak pracy a alimenty

Mówią, że dzisiaj praca szuka człowieka. Niekiedy jednak, człowiek znaleźć jej obiektywnie nie może, czasami zaś – po prostu nie chce. Jak brak pracy wpływa na alimenty?

Read More

Jak szybko można wystąpić o podwyższenie alimentów?

Jedno z często zadawanych pytań jakie otrzymujemy brzmi: „Jak szybko mogę wystąpić o podwyższenie alimentów na dziecko po rozwodzie?”. Na tak postawione pytanie odpowiadamy: „Bardzo szybko. Choćby i dziś proszę Pani.”. – Ale jak to? – dziwi się pytająca. – Ano tak to – replikujemy przekonywująco. – Nie ma bowiem przepisu, który ograniczałby lub odwlekał […]

Read More

Prowadzenie gospodarstwa domowego a alimenty.

W większości małżeństw, pomiędzy małżonkami funkcjonuje pewien podział obowiązków. I choć tzw. tradycyjny model rodziny, w którym kobieta sprowadzana była do roli kury domowej przechodzi do lamusa, faktem jest, że nadal to na kobiecie spoczywa z reguły więcej spraw związanych z prowadzeniem gospodarstwa domowego. Nie jest to oczywiście reguła pozbawiona wyjątków – nie o tym […]

Read More

Alimenty na małżonka.

Alimenty przysługują nie tylko dzieciom, ale w pewnych sytuacjach mogą też przysługiwać małżonkowi. Kodeks rodzinny i opiekuńczy przewiduje dwie takie sytuacje. Po pierwsze, małżonek rozwiedziony, który nie został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia i który znajduje się w niedostatku, może żądać od drugiego małżonka rozwiedzionego dostarczania środków utrzymania w zakresie odpowiadającym usprawiedliwionym potrzebom uprawnionego […]

Read More

Wniosek o zabezpieczenie alimentów.

W kodeksie postępowania cywilnego, zawarto przepisy reguluje m.in. tzw. postępowanie zabezpieczające. Istotą tego postępowania, jest tymczasowe uregulowanie danej sprawy, na czas trwania procesu. W tym trybie, można m.in. domagać się zabezpieczenia roszczenia o zapłatę alimentów. Nie oznacza to jednak, że sąd bez wahania wyda postanowienie o udzieleniu zabezpieczenia. Wniosek o jego wydanie, trzeba z reguły solidnie umotywować, […]

Read More

Alimenty na dzieci – pytania i odpowiedzi.

Jak stanowi artykuł 133. § 1 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, „rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, chyba że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania.”. Obowiązek alimentacyjny co do zasady obciąża obydwoje rodziców. Na wypadek rozwodu, praktyką jest, że sąd zasądza od […]

Read More

Od czego zależy wysokość alimentów?

W skrócie: wysokość alimentów zależy od potrzeb uprawnionego i możliwości zarobkowych i finansowych zobowiązanego. Małżonek dochodzący alimentów winien zatem skupić się na wykazaniu ile kosztuje utrzymanie dziecka, oraz gdy to możliwe – przedstawić dowody na okoliczność zarobków i aktywów drugiego małżonka. Co istotne – dowodem w sprawie może być de facto wszystko: faktury, rachunki za […]

Read More