Czy można zmusić małżonka do zmiany nazwiska po rozwodzie?

https://krmp.plRozwód, to nie tylko oficjalne potwierdzenie wolności zawarcia kolejnego związku. Orzeczenie to, umożliwia także małżonkowi w łatwy sposób powrót do nazwiska, które nosił przed zawarciem małżeństwa.

Uprawnienie to przysługuje temu małżonkowi, który wskutek zawarcia małżeństwa zmienił swe dotychczasowe nazwisko.

Prawo to służy w ciągu trzech miesięcy od chwili uprawomocnienia się orzeczenia. Prawomocność ta następuje zaś co do zasady z upływem 21 dni od daty ogłoszenia wyroku przez sąd I Instancji, chyba że przed upływem tego terminu wniesiona została apelacja lub w ciągu 7 dni od daty ogłoszenia wyroku został złożony wniosek o jego doręczenie wraz z uzasadnieniem.

By powrócić do dotychczasowego nazwiska, małżonek powinien złożyć stosowne oświadczenie przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego lub konsulem.

Należy pamiętać, że powyższe stanowi prawo małżonka, nie mające charakteru zobowiązania. Drugiemu z małżonków nie służy zatem roszczenie o przymuszenie byłego małżonka do zmiany nazwiska. Potwierdza to m.in. wyrok SN – Izba Pracy z 2.II.1978 r. sygn. IV CZ 11/78 „były mąż nie może domagać się odebrania swojej byłej żonie prawa do nazwiska nabytego przez małżeństwo, jako że KRO takiej możliwości nie przewiduje”.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *