Tag: gdzie złożyć pozew o rozwód w Krakowie

Gdzie należy złożyć pozew o rozwód w Krakowie?

Sądem właściwym do rozpoznania sprawy sądowej o rozwód, jest Sąd Okręgowy. W Krakowie, sprawami z zakresu prawa rodzinnego zajmuje się Wydział XI tego sądu. Pozew o rozwód można zatem wysłać listem poleconym na adres: Sąd Okręgowy w Krakowie, Wydział XI Cywilny – Rodzinny, ul. Przy Rondzie 7, 31-547 Kraków, lub złożyć go na dzienniku podawczym […]

Read More