Tag: opłata za pozew o rozwód

Opłata sądowa od pozwu o rozwód w Krakowie.

Opłata od pozwu rozwodowego to co do zasady koszt 600 PLN. Kwotę tą należy uiścić na rachunek bankowy Sądu Okręgowego w Krakowie, Wydział XI Cywilny Rodzinny, ul. Przy Rondzie 7, 31-546 Kraków. Na dzień sporządzania tego artykułu, właściwy rachunek bankowy to: 45 1010 1270 0030 1422 3100 0000. Najlepiej przed dokonaniem przelewu upewnić się na stronie […]

Read More