Tag: rozwód w krakowie

Jak długo trwa sprawa o rozwód w Krakowie?

Długość trwania sprawy, zazwyczaj jest wprost proporcjonalna do stopnia jej skomplikowania. Uzyskanie wyroku w sprawie o rozwód bez orzekania o winie, z reguły trwa ~3-4 miesiące – jeżeli pozew pozbawiony jest braków formalnych, a sprawa ma niesporny charakter. Jeżeli małżonkowie posiadają małoletnie dzieci, a sąd poweźmie wątpliwości co do rozstrzygnięcia w przedmiocie np. władzy rodzicielskiej […]

Read More

Gdzie należy złożyć pozew o rozwód w Krakowie?

Sądem właściwym do rozpoznania sprawy sądowej o rozwód, jest Sąd Okręgowy. W Krakowie, sprawami z zakresu prawa rodzinnego zajmuje się Wydział XI tego sądu. Pozew o rozwód można zatem wysłać listem poleconym na adres: Sąd Okręgowy w Krakowie, Wydział XI Cywilny – Rodzinny, ul. Przy Rondzie 7, 31-547 Kraków, lub złożyć go na dzienniku podawczym […]

Read More

Opłata sądowa od pozwu o rozwód w Krakowie.

Opłata od pozwu rozwodowego to co do zasady koszt 600 PLN. Kwotę tą należy uiścić na rachunek bankowy Sądu Okręgowego w Krakowie, Wydział XI Cywilny Rodzinny, ul. Przy Rondzie 7, 31-546 Kraków. Na dzień sporządzania tego artykułu, właściwy rachunek bankowy to: 45 1010 1270 0030 1422 3100 0000. Najlepiej przed dokonaniem przelewu upewnić się na stronie […]

Read More