Tag: właściwość sądu w sprawie o rozwód

Gdzie wysłać pozew o rozwód?

Kodeks postępowania cywilnego rozróżnia tzw. właściwość rzeczową i tzw. właściwość miejscową. Właściwość rzeczowa decyduje o tym, który sąd (rejonowy lub okręgowy) zajmuje się daną kategorią spraw, jako sąd I Instancji. W sprawach o rozwód, sądem właściwym rzeczowo, jest Sąd Okręgowy. Właściwość miejscowa, określa zaś, który konkretny sąd będzie władny rozpoznać daną sprawę. Zasadą jest, że pozew o rozwód należy […]

Read More

Gdzie należy złożyć pozew o rozwód w Krakowie?

Sądem właściwym do rozpoznania sprawy sądowej o rozwód, jest Sąd Okręgowy. W Krakowie, sprawami z zakresu prawa rodzinnego zajmuje się Wydział XI tego sądu. Pozew o rozwód można zatem wysłać listem poleconym na adres: Sąd Okręgowy w Krakowie, Wydział XI Cywilny – Rodzinny, ul. Przy Rondzie 7, 31-547 Kraków, lub złożyć go na dzienniku podawczym […]

Read More