marzec 2021

tytul prawny do lokalu malzonka

Tytuł prawny do lokalu małżonka

Zgodnie z art. Art. 281  k.r.o., „jeżeli prawo do mieszkania przysługuje jednemu małżonkowi, drugi małżonek jest uprawniony do korzystania z tego mieszkania w celu zaspokojenia potrzeb rodziny. Przepis ten stosuje się odpowiednio do przedmiotów urządzenia domowego.”. Z powyższego wynika, że istnieją dwie przesłanki uprawnienia do korzystania z lokalu drugiego małżonka....

Czytaj dalej...