Alimenty na małżonka.

Alimenty przysługują nie tylko dzieciom, ale w pewnych sytuacjach mogą też przysługiwać małżonkowi.

Kodeks rodzinny i opiekuńczy przewiduje dwie takie sytuacje.

Po pierwsze, małżonek rozwiedziony, który nie został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia i który znajduje się w niedostatku, może żądać od drugiego małżonka rozwiedzionego dostarczania środków utrzymania w zakresie odpowiadającym usprawiedliwionym potrzebom uprawnionego oraz możliwościom zarobkowym i majątkowym zobowiązanego.

Oznacza to, że alimentów tych może domagać się:

1) małżonek niewinny, od małżonka winnego lub niewinnego rozkładowi pożycia,

2) małżonek winny, od małżonka współwinnego rozkładowi pożycia.

Musi jednak wykazać, że jest w tzw. niedostatku – co jest jednak skomplikowane od strony dowodowej.

istnieje jednak jeszcze jedna możliwość dochodzenia alimentów od byłego małżonka. Otóż jeżeli jeden z małżonków został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia, a rozwód pociąga za sobą istotne pogorszenie sytuacji materialnej małżonka niewinnego, sąd na żądanie małżonka niewinnego może orzec, że małżonek wyłącznie winny obowiązany jest przyczyniać się w odpowiednim zakresie do zaspokajania usprawiedliwionych potrzeb małżonka niewinnego, chociażby ten nie znajdował się w niedostatku.

W tym przypadku uzyskanie alimentów jest dużo prostsze (co nie oznacza że jest łatwe).

Jakie kwoty tytułem alimentów można uzyskać?

Nie ma żadnego cennika lub taryfikatora – wszystko zależy od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego i możliwości zarobkowych i finansowych zobowiązanego. W razie wątpliwości w tym przedmiocie, warto skorzystać z porady prawnej kancelarii zajmującej się prawem rodzinnym, by odpowiednio oszacować właściwą kwotę alimentów.

Istotnym jest również, że ciężar dowodu na okoliczności istotne w kwestiach dotyczących alimentów – spoczywa zawsze na osobie która tych alimentów się domaga.