Jak długo trwa sprawa o rozwód w Krakowie?

Długość trwania sprawy, zazwyczaj jest wprost proporcjonalna do stopnia jej skomplikowania.

Uzyskanie wyroku w sprawie o rozwód bez orzekania o winie, z reguły trwa ~3-4 miesiące – jeżeli pozew pozbawiony jest braków formalnych, a sprawa ma niesporny charakter.

Jeżeli małżonkowie posiadają małoletnie dzieci, a sąd poweźmie wątpliwości co do rozstrzygnięcia w przedmiocie np. władzy rodzicielskiej lub kontaktów, ze względu na potrzebę przeprowadzenia dowodu z opinii biegłych RODK, wydanie wyroku może się opóźnić o dodatkowe kilka miesięcy.

Sprawy o rozwód z orzekaniem o winie, potrafią trwać i kilka lat. Wszystko zależy od stopnia skomplikowania sprawy, ilości powołanych świadków, i czy wyrok Sądu I Instancji zostanie zaskarżony apelacją.