Jakie dokumenty są potrzebne do rozwodu?

W każdej sprawie o rozwód, niezbędnym jest dołączenie do pozwu o rozwód oryginałów skróconych aktów małżeństwa, a także aktów urodzenia wspólnych dzieci Stron.

Jeżeli dany związek nie jest pierwszym małżeństwem danego małżonka, w praktyce trzeba nadto przedłożyć skrócony akt małżeństwa z poprzedniego małżeństwa, z adnotacją o rozwodzie.

Jeżeli któreś z dzieci Stron zmarło, koniecznym jest także skrócony akt zgonu dziecka.

Ile to kosztuje?

Jedna sztuka odpisu aktu stanu cywilnego kosztuje 22 PLN (odpis zupełny – 33 PLN).

Opłatę najlepiej uiścić przed udaniem się do urzędu, by nie stać w kolejce do kasy.

W Krakowie, opłatę należy uiścić na właściwy rachunku Urzędu Miasta Krakowa, Urząd Stanu Cywilnego.

W tytule przelewu najlepiej wpisać „opłata za …… sztuk odpisów aktów stanu cywilnego na wniosek ….”

Dowód uiszczenia opłaty należy dołączyć do wniosku o wydanie dokumentu z USC.

Gdzie można uzyskać odpisy z USC?

W Krakowie, Urzędy Stanu Cywilnego mieszczą się:

  • Lubelska 27 – od 7:40 – 15:20,
  • os. Zgody 2 – od 7:40 – 15:20

ew. dokumenty te można uzyskać w punkcie przy ul. Wielickiej 28A.

Alternatywą do stania w kolejkach (nie polecamy poniedziałków – największe tłumy) jest skorzystanie z platformy internetowej ePUAP:

http://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/opis-uslugi/wydawanie-odpisow-z-rejestru-stanu-cywilnego/UMKr

Kiedy uzyska się dokumenty?

Jeżeli są one już wprowadzone do elektronicznego rejestru – odpis zostanie wydany od ręki.

W przeciwnym wypadku, czas oczekiwania wynosi w praktyce ~14 dni.