Kontakty z dziećmi po rozwodzie.

Rozwód niesie za sobą wiele konsekwencji. Jedną z nich, jest często wyprowadzka małżonka ze wspólnego mieszkania. Gdy strony posiadają wspólne małoletnie dzieci, zachodzi wówczas potrzeba uzgodnienia lub sądowego ustalenia tzw. kontaktów.

Nie ma wątpliwości, że materię tą najlepiej załatwić polubownie. Rozstanie i rozpad pożycia, zachodzi bowiem między dorosłymi – a nie między rodzicami a dziećmi.

Jeżeli dojście do konsensusu nie jest możliwe, o kontaktach na wniosek jednego z małżonków zadecyduje sąd.

Sądowego ustalenia tychże, można również domagać się także na czas trwania postępowania o rozwód.

Nie można również zapominać o tym, że prawo do kontaktu, służy nie tylko rodzicowi, ale i małoletniemu.

To, jak kontakty zostaną uregulowane, zależy od wielu okoliczności. Sąd zawsze uwzględnia indywidualny przypadek, w pierwszej kolejności uwzględniając dobro dziecka, ponad oczekiwania i wygodę rodzica.