Od czego zależy wysokość alimentów?

W skrócie: wysokość alimentów zależy od potrzeb uprawnionego i możliwości zarobkowych i finansowych zobowiązanego.

Małżonek dochodzący alimentów winien zatem skupić się na wykazaniu ile kosztuje utrzymanie dziecka, oraz gdy to możliwe – przedstawić dowody na okoliczność zarobków i aktywów drugiego małżonka.

Co istotne – dowodem w sprawie może być de facto wszystko: faktury, rachunki za mieszkanie, media, kredyt, umowy na zapewnienie opieki, żłobek, dokumenty potwierdzające koszty leczenia itd. Wysokość dochodów można dowodzić m.in. PIT-ami za lata poprzednie, wyciągami z rachunków bankowych, dokumentami księgowymi np. książką przychodów i rozchodów, a w ostateczności opinią biegłego sądowego.

Niestety, wykazanie powyższego nie jest w praktyce łatwe, zwłaszcza gdy druga strona osiąga dochody w sposób nieoficjalny.

Truizmem jest, że każda sprawa o alimenty jest inna, i wymaga odrębnego podejścia. W sprawach tych warto zatem skorzystać z pomocy profesjonalnego doradcy.