Opłata sądowa od pozwu o rozwód w Krakowie.

Opłata od pozwu rozwodowego to co do zasady koszt 600 PLN.

Kwotę tą należy uiścić na rachunek bankowy Sądu Okręgowego w Krakowie, Wydział XI Cywilny Rodzinny, ul. Przy Rondzie 7, 31-546 Kraków. Na dzień sporządzania tego artykułu, właściwy rachunek bankowy to: 45 1010 1270 0030 1422 3100 0000. Najlepiej przed dokonaniem przelewu upewnić się na stronie internetowej w/w sądu (www.krakow.so.gov.pl), że rachunek ten jest nadal aktualny.

W tytule przelewu najlepiej jest wpisać: „opłata sądowa od pozwu o rozwód X i Y”.

Alternatywnie, kwotę tą można uiścić w kasie sądu. Znajduje się ona na I piętrze w głównym budynku sądu.

Warto zaznaczyć, że w przypadku sprawy o rozwód bez orzekania o winie, sąd dokona zwrotu 300 PLN.