Wniosek o zabezpieczenie alimentów.

W kodeksie postępowania cywilnego, zawarto przepisy reguluje m.in. tzw. postępowanie zabezpieczające.

Istotą tego postępowania, jest tymczasowe uregulowanie danej sprawy, na czas trwania procesu.

W tym trybie, można m.in. domagać się zabezpieczenia roszczenia o zapłatę alimentów.

Nie oznacza to jednak, że sąd bez wahania wyda postanowienie o udzieleniu zabezpieczenia.

Wniosek o jego wydanie, trzeba z reguły solidnie umotywować, i choć w teorii postępowanie zabezpieczające nie wymaga przeprowadzenia postępowania dowodowego (wniosek należy jedynie uprawdopodobnić) – tak czy siak warto poprzeć go stosownymi dokumentami i zeznaniami.

Wysokość dochodzonej kwoty powinna być wyważona, tak by umożliwiała zaspokojenie potrzeb uprawnionego, ale z drugiej strony była osiągalna dla możliwości finansowych i majątkowych zobowiązanego.

W sprawach o zabezpieczenie alimentów, nie jest wymagane wykazywanie tzw. interesu prawnego.