r.pr. Michał Podolec

radca prawny Michał Podolec

r.pr. Michał Podolec

Ukończyłem I Liceum Ogólnokształcące im. Bartłomieja Nowodworskiego w Krakowie.

Studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego zwieńczyłem pracą magisterską poświęconą tematyce mobbingu. Poza prawem pracy, w kręgu mych zainteresowań, od początku znajdowało się prawo rodzinne, cywilne i prawo procesowe.

Bezpośrednio po studiach, odbyłem aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie.

Pracę w zawodzie prawnika rozpocząłem w 2005 r., pod patronatem Mecenasa Józefa Mędrali.

Równolegle byłem (i nadal jestem) zatrudniony jako prawnik in-house w spółce prawa handlowego.

Od 2011 roku prowadzę także własną kancelarię radcowską, oferując swe usługi Klientom indywidualnym, przedsiębiorcom i instytucjom.

Zajmuję się głównie sprawami z zakresu prawa rodzinnego, cywilnego, gospodarczego, handlowego, prawa pracy i prawa medycznego.

Moim ulubionym obszarem praktyki jest reprezentacja Klientów przed sądem.

Sprawia mi to wiele satysfakcji, m.in. dlatego, że sprawy procesowe dostarczają wiele wyzwań. W sądzie następuje zderzenie wiedzy prawniczej z realiami sądowymi. Zachodzi potrzeba umiejętnego przedstawiania faktów, kontrowania argumentów strony przeciwnej, czy wykazywania nieprawdziwości zeznań świadków. Wymaga to umiejętności działania pod presją czasu, i stałego doskonalenia wiedzy prawniczej, a zwłaszcza śledzenia zmian w orzecznictwie.

Zapewniam kompleksową obsługę prawną, tj. udzielam porad prawnych, sporządzam projekty umów, udzielam e-porady prawne, i zastępuję Klientów przed sądem lub organem administracji. Oferuję również tzw. stałą obsługę prawną. Współpracuję z doświadczonymi radcami prawnymi, adwokatami, biegłymi sądowymi i lekarzami z Krakowa, Warszawy i Jarosławia.

Moje życiowe i zawodowe motto, to słowa Ulpiana: „żyć uczciwie, drugiego nie krzywdzić, oddać każdemu co mu się należy”.

Opinie na temat mojej Kancelarii, a także referencje, dostępne są pod linkiem:

Klienci o nas.

 

Zapraszam do współpracy i odwiedzenia naszej głównej strony Kancelarii – www.krmp.pl !

 

Michał Podolec

radca prawny