władza rodzicielska

zawieszenie władzy

Zawieszenie władzy rodzicielskiej

Zgodnie z art. 110 § 1 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, „W razie przemijającej przeszkody w wykonywaniu władzy rodzicielskiej sąd opiekuńczy może orzec jej zawieszenie.” W myśl § 2 w/w artykułu, „zawieszenie będzie uchylone, gdy jego przyczyna odpadnie.”. Orzeczenie o zawieszeniu władzy rodzicielskiej, formalnie nie skutkuje jej pozbawieniem czy ograniczeniem. Rodzic...

Czytaj dalej...