wysokość alimentów

alimenty na dzieci

Alimenty na dzieci – pytania i odpowiedzi.

Jak stanowi artykuł 133. § 1 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, „rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, chyba że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania.”. Obowiązek alimentacyjny co do zasady obciąża obydwoje rodziców. Na wypadek rozwodu, praktyką...

Czytaj dalej...
wysokośc alimentów

Od czego zależy wysokość alimentów?

W skrócie: wysokość alimentów zależy od potrzeb uprawnionego i możliwości zarobkowych i finansowych zobowiązanego. Małżonek dochodzący alimentów winien zatem skupić się na wykazaniu ile kosztuje utrzymanie dziecka, oraz gdy to możliwe – przedstawić dowody na okoliczność zarobków i aktywów drugiego małżonka. Co istotne – dowodem w sprawie może być de...

Czytaj dalej...