Po co mi rozwód z orzekaniem o winie?

Co do zasady, w każdej sprawie o rozwód sąd z urzędu bada, czy i która ze stron ponosi winę za tzw. rozpad pożycia.

Sąd może od powyższego odstąpić, jeżeli obydwie strony wyrażą zgodę na rozwód bez orzekania o winie.

Niekiedy, dochodzenie ustalenia przez sąd winy – jest koniecznością.

Odpowiadając na pytanie po co stronie rozwód z orzekaniem o winie, posłużyć się można dwoma kategoriami argumentów.

Pierwsza z nich, to względy słusznościowe. Orzeczenie winy drugiej strony, stanowi potwierdzenie, że to dany małżonek odpowiada za rozpad małżeństwa.

Druga kategoria argumentów – to względy prawne. Uzyskanie wyroku rozwodowego, orzekającego rozwód z wyłącznej winy drugiej strony, ułatwia uzyskanie alimentów od drugiego małżonka. W uproszczeniu: w tym przypadku można ich bowiem dochodzić, jeżeli wykaże się, że w skutek rozpadu małżeństwa, pogorszył się standard życia małżonka.

Ponadto, orzeczenie rozwodu z wyłącznej winy drugiej strony, zamyka drugiej stronie możliwość dochodzenia alimentów na swoją rzecz. Po trzecie, tego rodzaju wyrok czasami bywa pomocny w przypadku dochodzenia tzw. nierównych udziałów w sprawach o podział majątku wspólnego.

Dochodzenie winy niestety w praktyce drastycznie wydłuża czas trwania sprawy o rozwód.