Wyjazd z dzieckiem za granicę po rozwodzie.

Niekiedy po rozwodzie dochodzi do dalszych sporów między byłymi małżonkami, a związanych z wyjazdami z dzieckiem za granicę.

Jeżeli wyrok rozwodowy wyraźnie nie dopuszcza tego rodzaju wyjazdów, małżonek posiadający pełną władzę rodzicielską nad dzieckiem, może skutecznie sprzeciwić się takiej podróży.

Działa to jednak i w dwie strony, gdy małżonek ów chciałby zmienić stałe miejsce zamieszkania dziecka, a władza rodzicielska drugiego małżonka została ograniczona do istotnych spraw dotyczących wychowania małoletniego. W tej sytuacji drugi małżonek musi wyrazić zgodę na taką zmianę miejsca zamieszkania.

Co robić gdy Strony nie potrafią się porozumieć w tych kwestiach?

Koniecznym jest wówczas wystąpienie do sądu o rozstrzygnięcie w postaci wyrażenia zgody na wyrobienie paszportu, wyjazd za granicę czy zmianę miejsca zamieszkania małoletniego.