Gdzie należy złożyć pozew o rozwód w Krakowie?

Sądem właściwym do rozpoznania sprawy sądowej o rozwód, jest Sąd Okręgowy.

W Krakowie, sprawami z zakresu prawa rodzinnego zajmuje się Wydział XI tego sądu.

Pozew o rozwód można zatem wysłać listem poleconym na adres:

Sąd Okręgowy w Krakowie, Wydział XI Cywilny – Rodzinny,

ul. Przy Rondzie 7, 31-547 Kraków,

lub złożyć go na dzienniku podawczym sądu, który znajduje się na parterze, po lewej stronie wchodząc głównym wejściem do budynku sądu.